Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zajęcia rewalidacyjne - szkoła masowa
strony: [ 1 ]
Magosia19-03-2007 12:31:10   [#01]

Proszę o radę .

Mam dwoje uczniów w gimnazjum w jednej klasie - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie w stopniu lekkim .

W zaleceniach wskazane godziny rewalidacyjne( bez określenia ilości godzin).

Do tej pory w takich sytuacjach dostawłam dwie godz na ucznia.

Ponieważ oboje chodzą do tej samej klasy OP stwierdził, że  dwie godziny to dla obojga wystarczą.

Czy może tak być?

Czy każde dziecko powinno mieć godziny dla siebie?

Czy rozwiązanie , ktotre proponuje w ramach odszczęności gmina jest zgodne z prawem?

Mam wrażenie ,żę nie -ale prosze o pomoc specjalistów - jak to jest w szkole specjalnej? CZy każde dziecko ma swoje godziny rewalidacyjne?

Czy mogę tak łączyć godziny jak mi sugeruje OP?

beera19-03-2007 12:42:54   [#02]

nie wiem w jakiej formie mają byc te zajecia prowadzone czy będą to zajęcia korecyjne, kompensacyjne, czy inne wynikające z Rozp o pomocy psych-pedag

ale tak, czy tak- zobacz, co mowi rozp. o takich zajeciach specjalistycznych:

§ 7. 1. Zajęcia specjalistyczne:

1) korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów;
2) logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii lub logopedii szkolnej; liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 4 uczniów;
3) socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie pracy o charakterze terapeutycznym lub socjoterapii; liczba uczestników zajęć wynosi od 3 do 10 uczniów.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, szkołę lub placówkę, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.

DYREK19-03-2007 13:00:57   [#03]

u nas

2 godziny rewalidacji dla każdego ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Rycho19-03-2007 13:12:27   [#04]
Małgosiu, a co jest napisane w orzeczeniu?
 
godziny rewalidacji, czy godziny rewalidacji indywidualnej?
 
Jeśli to drugie, to jest to podstawa do zastosowania tego, co Asia wytłuściła.
Aneta Garncarz19-03-2007 14:06:59   [#05]
małgosia, jeśli możesz to postaraj sie o jeszcze jednego ucznia i zrób klasę integracyjną; wtedy oprócz godzin indywidualnych dostaniesz dodatkowo nauczyciela wspomagającego:)
jolik119-03-2007 14:07:05   [#06]
U mnie na podstawie orzeczenie PPPP (zapis był przy każdym dziecku o rewalidacji indywidualnej), więc każdy uczeń otrzymał za zgodą OP po 2 godziny.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]