Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Arkusz organizacyjny SP
strony: [ 1 ][ 2 ]
dyrsp10-04-2007 10:57:47   [#01]
Rozpoczynam pracę nad arkuszem org. SP na nowy rok . Jest to mój pierwszy arkusz  i przyznam się , że jestem przerażona.Podpowiedzcie kochani od czego zacząć aby nie popełnić gafy.Szkoła jest duża (ponad 500 ucz.) więc jest co robić.Prooooszę o wskazówki. Wiem, że na Was można liczyć. Pozdrawiam poświątecznie!
Ala10-04-2007 11:16:56   [#02]
zacznij od przeglądu planów nauczania na każdym etapie i będziesz wiedzieć ile godzin jakiego przedmiotu jest do zrealizowania w każdej klasie, potem ilość dzieci i podziały na grupy,no i jeszcze przydział godzin nauczycielom
rzewa10-04-2007 11:23:06   [#03]

może tak:

1 wpisz najpierw godziny dla klas 2 i 3 oraz 5-6 wg planów nauczania przyjetych w latach poprzednich

2. ustal plany nauczania klasom 1 i 4

3. wpisz w arkusz

4. podlicz sumy godzin w przedmiotach

5. wpisz n-lom te godziny, które "przechodzą" z tego roku, przydziel klasy 1 i popatrz komu dać trzeba/można tych nowych godzin (klasy 1 i 4) tak by zapewnić przede wszystkim pełne etaty tym co trzeba

6. zostaną wolne godziny to wyrzuć na vacat, ale z głową (raczej nie znajdziesz n-la mającego uprawnienia do kilku przedmiotów, który miałby nauczać każdego z nich w wymiarze 1-2 godziny ;-))

7. dopisz resztę by ci się krzyżówka we wszystkie strony zgodziła i... finito

8. pozostałe tabelki arkusza są bezporoblemowe => wynikają z tej wielkiej płachty, którą udało ci się wewnętrznie zgrać :-)
dyrsp10-04-2007 11:45:01   [#04]
Dzięki za pomoc. Widzę ,że czeka mnie niezła praca, ale z Waszą pomocą z pewnością sobie poradzę.Zastanawiam się jeszcze od czego zależy liczba godzin do dysp. dyr.i na co można je przeznaczyć?
zgredek10-04-2007 11:46:54   [#05]
zacznij od lektury rozporządzenia o rmowych planach nauczania
Ala10-04-2007 12:05:56   [#06]
z godzin do dysp. dyr. musisz zarezerwować w klasie V i VI godziny na wdż
cis10-04-2007 14:53:51   [#07]
ja nie rezerwuję ponieważ wszyscy rodzice tych uczniów napisali do mnie informacje (z własnej woli), że nie będą życzyli sobie aby ich dzieci uczęszczały na wdż w przyszłym roku szkolnym - oczywiście mam małą szkołę 10-15 uczniów/klasę
Tara10-04-2007 15:47:06   [#08]

Skoro już przy projektach jesteśmy

to gdzie i czy ujmujecie godziny języka angielskiego przydzielone przez MEN w klasach pierwszych i w roku szkolnym 2007/2008 w szkolnych planach nauczania i projektach organizacyjnych?

Są to godziny,których nie ujęto przeciez w ramowym planie,one są po prostu dane nawet nie wszystkim szkołom

Sprawa z tym związana :a czy te godziny mogą wypełniać etat nauczyciela?

I jeszcze jdno czy mnie sie wydaje czy tu na Forum ktos pisał że nauczycielowi przebywajacemu na urlopie dla poratowania zdrowia mozna dać wypowiedzenie z pełnego etatu z art 20?

No bo to jest dla mnie dziwne nauczyciel blokuje etat a tym którzy są w pracy nie ma godzin.

Tara10-04-2007 17:40:36   [#09]

Podnoszę

bo potrzebuję na JUTRO :-(
rzewa10-04-2007 20:32:42   [#10]
http://oskko.edu.pl/forum/thread.php?t=21332#fbk
Jersz10-04-2007 20:37:54   [#11]

No bo to jest dla mnie dziwne nauczyciel blokuje etat a tym którzy są w pracy nie ma godzin

Dla nie jest dziwne, że ludzie idą na urlop dla poratowania zdrowia (są chorzy, spełaniają wymogi no to idą).

Jeśli dyrektor będzie się zastanawiał (no to może, tylko po co?) jak go "wypstrykać z pracy", to niech lepiej nie mówi tego głośno w pracy. Można by to było uznać za mobing.

Urlop jest po to żeby wyzdrowieć i powrócić do pracy Taro.

Tara10-04-2007 21:08:45   [#12]

Jersz

Czytałam dzisiaj na innym wątku coś na temat podważenia  decyzji lekarza czy odwołania nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia.

Urlop jest po to żeby wyzdrowieć i powrócić do pracy Taro piszesz i tu w zupełności się z Tobą zgadzam,ale jeśli Pani urodziła dziecko i pewnikiem ma ten urlop żeby dziecko "podchować",a kolejnej mąż pracuje za granicą i Pani z synem gimnazjalistą na cały rok z nim pojechali w czasie urlopu to uważasz że to jest w porzadku?

Oczywiście nie mam na to wpływu,bo ani jedna ani druga nie podjęły w tym czasie pracy a tylko w tym ewidentnym przypadku mogę je odwołać z urlopu.To mnie denerwuje.

Bo to jest tak :robię arkusz organizacyjny,kombinuję żeby wszyscy mieli etaty,nie do końca mam godziny,ale z art20 mogę dać wypowiedzenie tylko tym co są w pracy,choć przecież w aneksie nr1 i tak zapewnię im etat za tych co to na urlopie.I to właśnie mnie wścieka.

Marek Pleśniar10-04-2007 21:25:55   [#13]

ano - uwarunkowania pracy dyrków są co najmniej... ee skomplikowane;-) Nie ma co oceniać ich zamierzeń jak się nie zna ww uwarunkowań

dyrsp10-04-2007 22:25:51   [#14]
Ja jeszcze w sprawie godz. do dysp. dyr. Podpowiedzcie od czego zależy ich liczba czy jest  pp do określania ilości tych godz. ?
Tara10-04-2007 22:34:48   [#15]

Tak

zaraz Ci wkleję rozporzadzenie o ramowym planie nauczania
Tara10-04-2007 22:39:46   [#16]

To jest tutaj

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych,  nr.  (Dz. U. Nr. 61, poz. 626).
zgredek10-04-2007 22:46:55   [#17]

no nie bardzo to;-)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

z dnia 12 lutego 2002 r.

w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

(Dz. U. Nr 15, poz. 142 i Nr 137, poz. 1155, z 2003 r. Nr 39, poz. 337 i Nr 116, poz. 1093, z 2004 r. Nr 43, poz. 393 oraz z 2005 r. Nr 30, poz. 252)

dyrsp10-04-2007 22:59:04   [#18]
Tara - Czy aby nie obowiązuje- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r.
w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.
Tam właśnie sprawdzałam te godz. i różnią się w porównaniu z 2001r Jest kl I-III 12godz, IV -VI 9godz. Zastanawiam się tylko czy te 9 godz. ma dana klasa (np IVd)  w cyklu 3-letnim czy w danym roku szk.
Tara10-04-2007 22:59:17   [#19]

Przepraszam żle

wkleiłam.Tamto było poprzednie oczywiście.:-(
zgredek10-04-2007 23:13:47   [#20]

Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania

czyli 9 godzin rozdzielasz na 3 lata

Tara10-04-2007 23:15:32   [#21]

To nie tak że dana klasa

to Ty decydujesz na co przeznaczysz te godziny.A na co możesz to określa rozporządzenie .Masz 9 godzin na 3 lata,ale jedna klasa może nie mieć ich wcale np. jeśli uznasz,po zaopiniowaniu przez RR (zajęcia dodatkowe),np kółka ZDW czy inne a druga potrzebuje więcej.

Bo to jest tak:jeśli ja w ciagu mam 4 oddziały to mam tych godzin na 3 lata 12 dla tego poziomu.

Bardzo trudno tłumaczy się pisemnie kurka,chyba Ci namotałam:-(

Robię tak w moim szkolnym planie nauczania

W klasie czwartej dodaję do matematyki każdej klasie,informatyki w każdej klasie i chyba jakies kółka

W klasie piatej dodaję do przyrody po 1 godzinie każdej klasie.na kółko matematyczne i chyba jakieś ZDW

W klasie szóstej dodaję do plastyki 1,muzyki 1 i przyrody jedną

Jutro podeślę Ci mój szkolny plan nauczania bo w domu nie mam.

Rycho10-04-2007 23:21:47   [#22]

Tara

jeśli masz 4 oddziały w poziomie, to masz 4 x 3 godziny dla każdego z tych 4 oddziałów.
Rycho10-04-2007 23:22:24   [#23]
tzn dla każdego z 4 oddziałów 3 godziny na 3 lata.
Rycho10-04-2007 23:24:29   [#24]
kurcze,
 
nie 3 tylko 9 godzin na 3 lata.
 
Ale z te 9 dzieli się osobno dla każdego oddziału.
zgredek10-04-2007 23:25:52   [#25]

i nie można przenosić tych godzin z oddziału na oddział - to znaczy nie możesz jednym dać mniej a drugim więcej

mniej możesz

ale więcej nie

zgredek10-04-2007 23:26:36   [#26]

stare to wprawdzie, ale może pomoże:

Ramowe plany nauczania w szkołach publicznych
(wyjaśnienia)
   W związku z sygnalizowanymi nadal wątpliwościami i nieporozumieniami dotyczącymi przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.), Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu uprzejmie wyjaśnia.

   Rozporządzenie wprowadziło dwa pojęcia: "obowiązkowe zajęcia edukacyjne" i "dodatkowe zajęcia edukacyjne". Obowiązkowe zajęcia edukacyjne wyszczególnione są w ramowych planach nauczania poszczególnych typów szkół. Dodatkowe zajęcia edukacyjne to te, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 2 i ust. 6.

Dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi mogą być:

- dodatkowy język obcy
nieujęte w ramowym planie nauczania dla danego etapu edukacyjnego, przy czym wymiar godzin będzie umożliwiał realizację podstawy programowej
- język mniejszości narodowej

- język grupy etnicznej

- zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa w danym etapie edukacyjnym, a opracowany - zgodnie z odrębnymi przepisami - program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.


   Wprowadzenie przez dyrektora szkoły dodatkowych zajęć edukacyjnych - po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców - do szkolnego planu nauczania oznacza, iż uczęszczanie uczniów na te dodatkowe zajęcia jest obowiązkowe, ocenianie uczniów z tych zajęć odbywa się na ogólnych zasadach, przy czym ocena końcoworoczna z tych zajęć nie ma wpływu ani na promocję, ani na ukończenie szkoły (patrz rozporządzenie w sprawie warunków i zasad oceniania ...), ani na średnią ocen. Końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną z dodatkowych zajęć edukacyjnych wpisuje się w przeznaczonym do tego odpowiednim miejscu w arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym.

   Tak np. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, koła zainteresowań, koła przedmiotowe itp., nie są dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi w rozumieniu wyżej omówionego rozporządzenia.

   Rozporządzenie wprowadziło górny pułap tygodniowej liczby godzin zajęć w poszczególnych typach szkół i etapach edukacyjnych (§ 2 ust. 7). Do limitu tych godzin wlicza się:

liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
liczbę godzin dodatkowych zajęć edukacyjnych,
liczbę godzin zajęć religia / etyka.
   Należy w tym miejscu wyjaśnić, iż do tygodniowego limitu nie wlicza się wszystkich godzin do dyspozycji dyrektora, ale tylko te godziny, które dyrektor przeznaczył na:

1) zwiększenie tygodniowej liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne.
   O przeznaczeniu godzin do dyspozycji dyrektora decydować powinien - zgodnie z nazwą tych godzin - sam dyrektor (oczywiście po konsultacjach z nauczycielami i wychowawcami klas). Żądania części organów prowadzących, by już w arkuszu organizacyjnym , który ma być opracowany do 30 kwietnia każdego roku, przewidzieć szczegółowe wykorzystanie tych godzin oraz równomierny podział tych godzin na poszczególne oddziały, są nieuzasadnione. Żaden przepis nie nakazuje dyrektorowi dzielenia tych godzin równomiernie na poszczególne klasy i oddziały. Podział winien być uzależniony przede wszystkim od konkretnych potrzeb poszczególnych oddziałów w każdym roku szkolnym.

   W każdym roku szkolnym (zgodnie z nowymi ramowymi planami nauczania) dyrektor ma do swojej dyspozycji (w szkole, w której jest tylko jeden oddział każdej klasy):

- w nauczaniu zintegrowanym (klasy I - III szkoły podstawowej) - 12 godzin tygodniowo,
- w klasach IV - VI szkoły podstawowej - 9 godzin tygodniowo,
- w klasach I - III gimnazjum - 6 godzin tygodniowo,
- w klasach I - III trzyletniego liceum ogólnokształcącego - 4 godziny tygodniowo,
- w klasach I - III trzyletniego liceum profilowanego - 5 godzin tygodniowo,
- w klasach I - IV czteroletniego technikum - 5 godzin tygodniowo,
- w klasach I - II (lub I - III) zasadniczej szkoły zawodowej - 3 godziny tygodniowo.

   Może np. zdarzyć się tak, że po rozpoczęciu roku szkolnego w I klasie gimnazjum (liceum ogólnokształcącego lub profilowanego, technikum bądź zasadniczej szkoły zawodowej) lub w IV klasie szkoły podstawowej, w niektórych oddziałach tej klasy uczniowie mają spore kłopoty (zaległości) z jakichś obowiązkowych zajęć edukacyjnych (np. z matematyki). Dyrektor szkoły korzystając z godzin do swojej dyspozycji przeznacza na pierwsze półrocze w tych oddziałach po dodatkowej 1 godzinie w tygodniu na te zajęcia, a po pierwszym półroczu bądź dalej przyznaje po tej dodatkowej godzinie, bądź w przypadku wyrównania braków (zaległości) przeznacza te godziny na inne zajęcia. W takich przypadkach dopuszczalne jest okresowe (doraźne) przekroczenie o 1 godzinę limitu, o którym mowa w § 2 ust. 7.

   Niewłaściwym jest dodawanie - bez żadnego uzasadnienia - "dyrektorskich godzin" do wymiaru godzin zajęć obowiązkowych. Obowiązująca liczba godzin w cyklu nauczania na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne jest w zupełności wystarczająca na realizację każdego dopuszczonego do użytku szkolnego programu nauczania, który zawiera opis sposobu realizacji zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Gdyby prawodawca uznał, że w ramowym planie nauczania przewidziano za mało godzin na realizację podstawy programowej któregoś z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zapewne przy okazji najbliższej nowelizacji odpowiedniego rozporządzenia zostałaby zwiększona liczba tych godzin (tak, jak to miało miejsce z językiem polskim w gimnazjum, bądź z techniką lub informatyką w szkole podstawowej i w gimnazjum przy okazji nowego rozporządzenia z dnia 12 lutego 2002 w sprawie ramowych planów nauczania).

Przy takim rozumieniu godzin do dyspozycji dyrektora:

1) może zdarzyć się tak (i będzie to naturalne i zgodne z prawem), że przysłowiowy Jaś Kowalski w ciągu swojego trzyletniego cyklu kształcenia np. w gimnazjum skorzysta tylko z 2 lub 3 lub 4 "godzin dyrektorskich" , a Kasia Malinowska w trzyletnim cyklu kształcenia np. w gimnazjum skorzysta z 7 lub 8 "godzin dyrektorskich",

2) nie powinno być narzekań np. na brak możliwości organizowania w szkole kół zainteresowań, kół przedmiotowych, chóru szkolnego, zespołu muzycznego, zajęć wyrównawczych itp.

Opracował: Zenon Frączek - naczelnik wydziału w Departamencie Kształcenia Ogólnego, Specjalnego i Profilaktyki Społecznej
hania110-04-2007 23:32:58   [#27]
Ja też niezorientowana. Podpowiedzcie, jak jest z godzinami wdż. Dzielę na semestry  1-17 i  18-37. W planie nauczania wpisuję liczbę godzin;0,37dyr. Tak było do tej pory, zakładam, że było dobrze. Problem polega na tym, że ilość godzin dyrektorskich się nie zgadza z rozp. Licząc dyrektorskie, zauważyłam, że nie wchodzą one do puli godzin dyrektorskich. W każdej klasie mam więc za dużo?
zgredek10-04-2007 23:35:21   [#28]

Haniu - nie rozumiem

taki fajny wątek Krystyny był tu kiedyś o tych ułamkach - zaraz znajdę, może tam będzie rozwiązanie twojego problemu

Tara10-04-2007 23:37:37   [#29]

:-(

Bo to jest tak:jeśli ja w ciagu mam 4 oddziały to mam tych godzin....?? na 3 lata-- 12 dla tego poziomu to tutaj chciałam napisać i się zakałapućkałam właśnie. .Piszę juz jak widzę bzdurki.Na dzisiaj dosyć.Siedziałam nad projektem i chyba stąd to zmeczenie.Dzięki zgredku i Rycho

A czy o tym angielskim ktos chciałby mi napisać?

zgredek10-04-2007 23:38:19   [#30]

wprawdzie wątek nie Krystyny, ale;-)

http://oskko.edu.pl/forum/thread.php?t=16981&fs=0&st=0
hania110-04-2007 23:42:05   [#31]
Z góry podziękuję. Nie mam jeszcze wprawy, a walczę z arkuszem dla zespołu LO +Technikum. Przy zajęciach międzyoddziałowych wyzionę ducha. Mam tyle pytań, że aż nie wypada zaśmiecać wątku Tary.
Tara10-04-2007 23:43:16   [#32]

zgredku dlaczego?

 nie można przenosić tych godzin z oddziału na oddział - to znaczy nie możesz jednym dać mniej a drugim więcej

mniej możesz

ale więcej nie

Nie bardzo rozumiem.

cynamonowa10-04-2007 23:46:58   [#33]
z oddziału na oddział nie mozna.....ale jak zaplanujesz np. koło biologiczne dla klasy IA to i ci z Bi C mogą chodzić.
zgredek10-04-2007 23:47:09   [#34]

nie możesz przekroczyć 9 godzin w cyklu trzyletnim dla danego oddziału - nie mogą mieć np. 11 godzin, bo inny oddział miał 7

najwięcej godzin w trzyletnim cyklu jakie możesz rozdysponować to 9 dla danego oddziału - takie jest po prostu rozporządzenie

możesz dać mniej, bo zasady dyponowania takimi godzinami to umożliwiają

zgredek10-04-2007 23:48:11   [#35]
o właśnie - viola podała sposób na wykorzystanie tych godzin
Tara10-04-2007 23:53:09   [#36]

To akurat wiem

ale co to znaczy z oddziału na odział przeniesienie?
zgredek10-04-2007 23:57:03   [#37]

no... jakby to powiedzieć... ja zrozumiałam z #21, że ty własnie przenosisz:-(

jeśli źle zrozumiałam, to przepraszam

Tara11-04-2007 07:45:30   [#38]

zgredku

ja te godziny tak rozdysponowuję,nie nazywam tego przenoszeniem.I chyba tyle na ten temat.Czyli robię tak jak podałam w#21 i viola w#34.

Robię zgodnie z przepisami tylko nazywam to inaczej i tyle.Już teraz wiem o co chodzi.:-)

Ian11-04-2007 09:13:19   [#39]

Wracam do kółek... najpierw fragment z odpowiedzi MEN dla pewnego organu prowadzącego - http://oskko.edu.pl/forum/thread.php?t=6392&fs=0&st=0 

Ad. 4. Koła zainteresowań nauczyciele prowadzą w ramach 40 godzinnego tygodnia czasu pracy, ale poza godzinami zajęć pensum, w ramach zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły (art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela). Nie mogą one być uznane za zajęcia realizowane przez nauczycieli w ramach godzin ponadwymiarowych. Byłoby to sprzeczne z definicją godziny ponadwymiarowej, określoną w art. 35 ust. l i 2 Karty Nauczyciela. W myśl tych przepisów przez godzinę ponadwymiarową rozumie się godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych przydzieloną nauczycielowi powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania lub zapewnienia opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Realizacja programu nauczania odbywa się w ramach zajęć edukacyjnych obowiązkowych dla wszystkich uczniów, a nie w ramach kół zainteresowań. Wyklucza to zatem możliwość przydzielenia nauczycielowi godzin ponadwymiarowych na prowadzenie tych kół.

 

A teraz z opracowania Pana Zenona Frączka (też MEN) - ten wątek #26

2) nie powinno być narzekań np. na brak możliwości organizowania w szkole kół zainteresowań, kół przedmiotowych, chóru szkolnego, zespołu muzycznego, zajęć wyrównawczych itp.

Sprzeczność. Jak z tego wybrnąć? Czy ktoś z Was już rozstrzygnął ten problem?

Jersz11-04-2007 09:24:53   [#40]
To tylko interpretacje tych Państwa, wprawdzie pracowników MENiS-u. Najlepiej robić swoje jak najlepiej dla uczniów. Na uwagi reagować tylko wtedy gdy są na piśmie i z podaną podstawą prawną.
Bas11-04-2007 09:52:46   [#41]
Angielski jest dodany poza ramówką, ale liczba godzin nie może przkroczyć tej z rozporządzenia. Ja wypełniłam etat nauczyciela tymi godzinami, chociaż pilnie poszukuję pisma MEN w tej sprawie. Informację mam z drugiej ręki (ze strony jakiegoś KO).
rentor11-04-2007 10:56:32   [#42]
bas jak jest możliwe po dodaniu 2 gogz. j. angielskiego zachować ilość godzin wskazanych w rozporządzeniu?
Bas11-04-2007 11:03:09   [#43]

Mozliwe !

(8) Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w ust. 5 pkt 2, oraz zajęć religii/etyki nie może przekroczyć łącznie:

  1)  w klasach I-III szkoły podstawowej - 23 godzin,

  2)  w klasach IV-VI szkoły podstawowej - 28 godzin,

  3)  w każdej klasie gimnazjum, z wyjątkiem oddziałów dwujęzycznych - 31 godzin,

  4)  w oddziałach dwujęzycznych gimnazjum - 33 godzin,

rentor11-04-2007 14:11:37   [#44]

18 godz + 2 godz. religii + 4 dyrek. = 24 i jeszcze 2 godz. j. angielskiego

czy angielski w ramach godz dyrektorskich?

beera11-04-2007 14:13:56   [#45]

przecież te 4 dyrektorskie nie muszą ( nie powinny nawet) być obowiązkowe

18+2 religia+ 2 język= 22 obowiązkowe

i 4 z gddd- z tego 1 może byc obowiązkowa, a 3 nie (zajęcia wyrównawcze, sportowe i inne)

Tara11-04-2007 14:35:42   [#46]

Tak to robię

Rocznik 1996

Rok szkolny 2006/2007 2007/2008 2008/2009

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba

godzin

w kl. IV

Liczba

godzin

w kl. V

Liczba

godzin

w kl. VI

Liczba godzin tygodniowo

w 3-letnim okresie nauczania

1.

Język polski

6

5

5

16

2.

Historia i społeczeństwo

1

1

2

4

3.

Język obcy nowożytny

niemiecki/angielski

2

3

3

8

4.

Matematyka

4

4

4

12

5.

Przyroda

3

3

3

9

6.

Muzyka

1

1

-

2

7.

Plastyka

1

1

-

2

8.

Technika

1

1

-

2

9.

Informatyka

-

1

1

2

10.

Wychowanie fizyczne

4

4

4

12

11.

Godziny z wychowawcą

1

1

1

3

12.

Religia/etyka

2

2

2

6

13.

Godziny do dyspozycji dyrektora

2

2

5

9

 

Matematyka

+1

-

-

1

Informatyka

+1

 

-

1

Przyroda

-

+1

+1

2

Kółko matematyczne

-

+1

+1

2

Plastyka

-

-

+1

1

Kółko muzyczne

-

-

+1

1

Kółko polonistyczne

-

-

+1

1

 Wtedy wiem  ile godzin mam na cykl 3 letni dla danego rocznika.Czasami jest potrzeba przesunięcia godzin dyrektorskich ale tu zaznaczam żeby mi wszystko grało.

adaole11-04-2007 14:50:38   [#47]

opinia RP

Nie mogę znaleźć pp opiniowania arkusza organizacyjnego. Gdzie to może być? Na naradzie mówiono o takiej konieczności.
Tara11-04-2007 14:52:53   [#48]

UoSO

kompetencje RP.
adaole11-04-2007 15:02:00   [#49]

Tara

Już znalazłem na forum. Okazuje się, że nie ma pp do opiniowania ark org przez RP! ??
http://oskko.edu.pl/forum/thread.php?t=5458&st=0
beera11-04-2007 15:07:23   [#50]

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

tak jak powiedziała Tara

strony: [ 1 ][ 2 ]