Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Urlop dla poratowania zdrowia
strony: [ 1 ][ 2 ]
lenag27-04-2007 09:33:13   [#01]

Mam krótkie zapytanie- czy artykuł 71 ust. 1 Karty Nauczyciela dot. urlopu dla poratowania zdrowia jest nieaktualny?, skreślony? Chciałam zapytać jakie warunki , musi spełniać n-l do zdrowotnego- i jak brzmi właściwa PP . Potrzebne mi ma już, a nie mam w tej chwili dostępu do aktualnego tekstu KN.

ps. wiem , ze to już tu było omawiane wiele razy, ale ja właśnie gdzieś z Forum wzięłam ten artykuł i ustawę.

Pozdrawiam

alexw27-04-2007 09:38:03   [#02]

Kopiuję wypowiedź DYRKA z wątku "Urlop zdrowotny":

Wprawdzie urlopu dla poratowania zdrowia udziela dyrektor szkoły, ale o potrzebie jego udzielenia orzeka lekarz leczący.

Nauczyciel, jak każdy zatrudniony i ubezpieczony, ma prawo do zasiłku chorobowego z powodu czasowej niezdolności do pracy, orzekanej na zasadach ogólnych. W razie przedłużania się problemów zdrowotnych w sytuacji, gdy dłuższa przerwa w pracy może wpłynąć korzystnie na poprawę stanu zdrowia i odzyskanie zdolności do pracy, nauczyciel może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia. Ponieważ nauczyciele stanowią znaczną grupę zawodową, a korzystanie z urlopu jest wśród nich dość popularne, przybliżenie zasad orzekania w tej sprawie przyda się wielu lekarzom w ich codziennej pracy.
Zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia reguluje Karta Nauczyciela, znowelizowana ustawą z 15 lipca 2004 r. (Dz. U. nr 179, poz. 1845). Zmieniła ona obowiązujące dotychczas zasady w tym zakresie na następujące:

 • Urlop dla poratowania zdrowia przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony.
 • Pierwszy urlop przysługuje po przepracowaniu w szkole co najmniej 7 lat.
 • Udziela go dyrektor szkoły na okres nie więcej niż rok. W tym czasie nauczyciel winien poddać się leczeniu.
 • Drugi urlop dla poratowania zdrowia nauczyciel może otrzymać nie wcześniej niż po roku od zakończenia poprzedniego.
 • Łączny wymiar urlopów podczas całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat.
 • Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop taki może być udzielony na czas nie dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nabywa on uprawnienia emerytalne.
 • Korzystając z urlopu nauczyciel zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych.
 • Nie później niż 2 tygodnie przed zakończeniem urlopu dyrektor szkoły ma obowiązek wydać nauczycielowi skierowanie na kontrolne badanie lekarskie w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracy.
 • W czasie korzystania z takiego urlopu nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy ani podjąć innej działalności zarobkowej.
 • W związku z potrzebą udzielenia urlopu nauczyciel nie ponosi żadnych kosztów związanych z orzekaniem o stanie jego zdrowia.
 • O potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia orzekać może tylko lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela. Zasady i tryb orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia reguluje rozporządzenie ministra zdrowia z 27 października 2005 r. (Dz. U. nr 233, poz. 1991):
 • Lekarzem uprawnionym do orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia jest lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Orzeczenie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden wręcza się nauczycielowi, drugi przesyła dyrektorowi szkoły, a trzeci dołącza do indywidualnej dokumentacji lekarskiej osoby badanej. Wzór orzeczenia stanowi załącznik do rozporządzenia.
 • Nauczyciel i dyrektor szkoły zatrudniającej nauczyciela może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, wnieść odwołanie od jego treści. Odwołanie to wnosi się do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy odpowiedniego ze względu na miejsce wydania zaświadczenia za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie.
 • Lekarz, za pośrednictwem którego wnoszone jest odwołanie, winien przekazać je do organu odwoławczego w ciągu 14 dni, wraz z kopią dokumentacji medycznej badania będącego podstawą wydania orzeczenia. Ponowne orzeczenie winno być wydane przez organ odwoławczy w ciągu 14 dni i jest ostateczne.
 • Zarówno lekarz wydający orzeczenie, jak i organ odwoławczy obowiązane są do prowadzenia ewidencji wydanych orzeczeń.Orzeczenia takiego nie może więc wydać lekarz nie będący lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, czyli praktykujący prywatnie.

Bogdan Jakubski
Autor, dr n. med., jest głównym lekarzem orzecznikiem Oddziału ZUS w Zielonej Górze

http://www.gazetalekarska.pl/xml/nil/gazeta/numery/n2006/n200602/n20060212

 

 

    O potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia orzekać może tylko lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela. Zasady i tryb orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia reguluje rozporządzenie ministra zdrowia z 27 października 2005 r. (Dz. U. nr 233, poz. 1991):     

 

Adamsx27-04-2007 23:53:12   [#03]
A czy jest możliwość skrócenia urlopu dla poratowania zdrowia? Nauczycielka korzysta od 01.09.2006 do 31.08.2007. Bidulka kapnęła się, że przecież na darmo w wakacje wzięła. Ale to chyba tylko lekarz może orzec...
ewa28-04-2007 08:36:46   [#04]
yhm, lekarz musi, że już zdowa, sama ozdrowieć przed terminem nie może  :-)
AnJa28-04-2007 08:50:58   [#05]
pozostaje pytanie, czy taka opinia jest dla dyrektora wiążąca- tzn. czy musi skrócić wówczas urlop

przy całej mojej sympatii dla cwaniaczków- zrobiłbym wszystko, by nie skrócić
OLGIE28-04-2007 08:52:27   [#06]
;-)
ewa28-04-2007 08:53:42   [#07]

AnJa

to już inszainszość ;-)
Marek Pleśniar28-04-2007 09:01:45   [#08]
bo być cwaniaczkami to my ale nie nam ;-)
OLGIE28-04-2007 09:04:58   [#09]
;-)
AnJa28-04-2007 09:11:13   [#10]
a skad

nie  umiem tylko podchodzić z symaptią do cwaniaczków, ktorzy budzą się z łapka w nocniku i kombinuja jakby tę łapke w kogoś otrzeć a potem jeszcze ponabijac się, że otarty uwalany chodzi
rzewa28-04-2007 10:28:42   [#11]

zgadzam się z AnJą

skrócić urlop zdrowotny można, o ile lekarz orzecze zdolność do pracy tylko za zgodą dyrektora (podobnie jak urlop wychowawczy czy jakikolwiek inny)
OLGIE28-04-2007 11:02:45   [#12]

1. zgadzam sie co do intencji moich szanownych przefmówców, ale...

2. ... wyobraźmy sobie, że nie wyrażamy zgody...

a) pensja nauczyciela nagle uzdrowionego na wakacje... niewiele się rózni od pensji gołej na zdrowotnym..

b) udajemy sie do sądu i... co... jak się bronić?

 Myślę, ze nie bardzo jest jak... podjacie jakiś zestawi pp, bo kiedyś sie może  przydać...

ewa28-04-2007 11:14:30   [#13]

gaba, no ten

no 13 nie chcesz mu dać ;-)
AnJa29-04-2007 09:53:19   [#14]
spoko

składa papiór

mam 2 tygodnie na decyzję

wysyłam do lekarza medycyny pracy - ten kieruje na parę badań

coś tam się znajdzie
cis01-05-2007 17:33:03   [#15]

zastanawia mnie jeszcze jedna sytuacja

Czy po dniu, w którym nauczyciel przyniesie orzeczenie od lekarza (od którego nie mamy zamiaru odwoływać się) o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego można pracownikowi wypowiedzieć stosunek pracy np. z art. 20 ust. 1 pkt2 (oczywiście w pełni uzasadnionej sytuacji) jeżeli jeszcze nie udzielono takiego urlopu?

Jeżeli można wypowiedzieć to czy zaniechanie takiego postępowania (czyli najpierw udzielenie urlopu a dopiero za ponad rok rozwiazanie umowy) może zostać źle odebrane np. przez kontrolę finansową?

AnJa01-05-2007 17:37:05   [#16]
moim zdaniem można - choć mi się to nie podoba

na miejscu nauczyciela przyniósbym chyba i orzeczenie i zwolnienie lekarskie
cis01-05-2007 17:39:16   [#17]
ale teraz zwolnienie nie chroni mianowanego przed wręczeniem wypowiedzenia
rzewa01-05-2007 17:43:41   [#18]
można, o ile rozwiązanie stosunku pracy nastąpi przed datą rozpoczęcia urlopu.

Natomiast nie można, jeśli urlop rozpocznie się przed upływem okresu wypowiedzenia.

Można wręczyć wypowiedzenie z art 20 KN n-lowi mianowanemu będącemu na urlopie zrowotnym, o ile rozwiązanie stosunku pracy nastąpi po zakończeniu urlopu.
Kawa01-05-2007 17:48:57   [#19]

moja nauczycielka dwa lata temu była na rocznym urlopie dla poratowania zdrowia po czym wróciła do pracy na rok i poszła znowu na urlop dla poratowania zdrowia juz trzeci raz.Ma duży problem ze słuchem a do tego jeszcze inne schorzenia. przez ostatni rok pracy ciagle chorowała, nawet jak była w pracy to nie obecna, czekała kiedy minie te 5 godzin w pracy i do domu. We wrzesniu bedzie miała 25 lat pracy pedagogicznej i 50 lat życia, jest to nauczyciel mianowany, który przez ostatnie 5 lat nie doskonalił sie wcale, a jest  po SWP. Wykorzystała wszystkie urlopy jakie było możliwe bo mówiła,że juz nie wróci do pracy w przedszkolu -pójdzie na rentę. A tu niespodzianka dzwoni dwa dni temu poinformować mnie ,że we wrześniu wraca do pracy- cudownie uzdrowiała.

Nie wiem co zrobić, chciałabym zatrudnic za nia młodą nauczycielkę, która z małymi dziećmi będzie pracować efektywnie, a przede wszystkim  dzieci beda miały zapewnione całkowite bezpieczeństwo..

Poradzcie prosze w jaki sposób można zwolnic taka nauczycielkę.

ankate01-05-2007 19:59:22   [#20]
Interesuje mnie, czy jak nauczyciel otrzyma  udpz na 1/2 roku to po upływie tego czasu lekarz może przedłużyć do roku ???
zgredek01-05-2007 20:01:56   [#21]

lekarz może - bo kto mu zabroni

dyrektor odmówi udzielenia urlopu, bo nie będą spełnione warunki ustawowe - że nastepny urlop udzielony może zostać dopiero po roku

urlopu dla poratowania zdrowia udziela dyrektor - nie lekarz

DYREK01-05-2007 20:07:54   [#22]

 W art. 73 Karty Nauczyciela nie jest przewidziany odrębny tryb w zakresie przedłużania urlopu dla poratowania zdrowia.
Oznacza to, iż dyrektor szkoły/placówki otrzymując od nauczyciela wniosek o przedłużenie zakończonego urlopu (np. 3-miesięcznego), podejmuje stosowną decyzję kierując się stopniem spełnienia warunków, o których mowa w przypadku złożenia wniosku o przyznanie kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia.

http://www.kuratorium.gda.pl/index.php?c=307&d=2442

ankate01-05-2007 20:13:37   [#23]
O qurka, dzięki jak nie wiem co...jak dobrze, że jesteście nawet w weekend :-)
flisegi01-05-2007 20:22:25   [#24]

Rzewa, czy dobrze zrozumiałam?

Nauczyciel 30.04.07 przynosi orzeczenie o koniecznosci udzielenia urlopu zdrowotnego. Urlop będzie udzielony powiedzmy od 7.05.07 (albo w wakacje), to takiego nauczyciela juz zwolnić nie można? Czy też wręcza sie zwolnienie, ale ono będzie skuteczne dopiero po powrocie z UZ??? 

Jezeli UZ będzie udzielony od 1 wrzesnia to wypowiedzenie jest skuteczne???

Kawa01-05-2007 20:34:11   [#25]
czy mój problem nikogo nie zainteresował??????- szkoda miałam nadzieje,że ktos podejmie temat i pomoze mi go rozwiązac.
DYREK01-05-2007 21:27:53   [#26]

kawa

Dyrektor szkoły może skierować nauczyciela mianowanego na badanie okresowe lub kontrolne z własnej inicjatywy w każdym czasie. Rozwiązanie umowy tylko w razie orzeczenia przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy;

rzewa01-05-2007 23:59:07   [#27]

Doska,

jak przyniesie orzeczenie o urlopie od 7.05, to nie można go zwolnić tylko trzeba udzielić urlopu na czas wskazany w orzeczeniu (o ile n-l spełnia pozostałe ustawowe warunki, a dyrek nie zamierza odwoływać się od orzeczenia)

Ale jak urlop ma rozpocząć się wg orzeczenia w wakacje czy później, to można wypowiedzieć stosunek pracy z art 20 z dniem 31.08, bo ew. urlop rozpocząłby 1.09 lub później, co wypadłoby już po rozwiązaniu stosunku pracy  (nie ma uzasadnienia dlaudzielenia urlopu zdrowotnego w wakacje, bo w czasie wakacji n-l ma urlop wypoczynkowy, a cele obu urlopów sa zbieżne, więc nie jest zasadnym udzielanie takiego urlpu w czasie wakacji).
flisegi02-05-2007 10:18:22   [#28]
Dziękuję za info.
Kawa02-05-2007 12:37:16   [#29]

DYREK

dzieki

Magdawro02-05-2007 18:41:48   [#30]

po 7 latach w szkole?

Czy po 7 latach w tej samej szkole?

Co z nauczycielem, który zmieniał zakłady pracy (przy ciągłości zatrudnienia- w sumie 11 lat ale w ostatniej placówce 5 lat) a jeszcze po drodze korzystał z urlopów wychowawczych?

zgredek02-05-2007 18:44:20   [#31]

wychowawcze - to był zatrudniony

w szkole - to w szkole - nie napisali, że w danej szkole;-)

MAGDA2314-09-2007 11:55:47   [#32]

Urlop raz jeszcze?

Nauczycielka mianowana w czasie zawieszenia w obowiązkach złorzyła podanie o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia na rok czasu. 02042007, Odwołaliśmy sie do i otrzymała urlop do 31 VIII . Nie stawiła się na badania medycyny pracy i dnia 3 IX  i dostarczyła zwolnienie lekarskie do 14 .IX br.  w dniu 14 zadzwoniła iż ma orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia bez wcześniejszego pobrania zaświadczenie od Dyrektora.  Co dalej? Naszym zdaniem nie powinna dostać tego urlopu bo nie następuje on po porzednim.  A między jednym a drugim musi rok pracować.
DYREK14-09-2007 14:25:54   [#33]
http://www.kuratorium.krakow.pl/user/2/urlop_dla_poratowania.doc
jasza6614-09-2007 21:46:51   [#34]
Odnoszę się tych wypowiedzi, które dotyczą ozdrowienia nauczyciela. Według prawa urlopu nie można przedłużyć. Wynika z tego, ze jeśli bierzemy urlop to raczej na rok (nigdy nie wiadomo jak będzie ze zdrowiem).
Jeśli wyzdrowiejemy to wracamy kulturalnie na początku roku lub na początku półrocza. Z wypowiedzi na tym forum można odnieść wrażenie, że większość urlopów to jakieś naciągane sprawy i najlepiej jakby ich nie było. Być może... Znam jednak inne sytuacje.
zgredek14-09-2007 21:52:48   [#35]

no to jeśli już nie naciągamy;-) to też sprostuję:

jeśli bierzemy urlop to raczej na rok

nic nie bierzemy - lekarz orzeka o potrzebie udzielenia urlopu i lekarz określa czas trwania urlopu

decyzję podejmuje dyrektor

jasza6614-09-2007 21:57:00   [#36]
no tak ;-) ale jak lekarz pyta na ile ma być urlop to trzeba mówić: NA ROK

;-) joke to był
ReniaB14-09-2007 22:53:47   [#37]

Znam co prawda

sytuacje kiedy urlop nie był naciągany, ale osobiście nie znam żadnej by ktos wrócił po urlopie zdrowszy niż przed. A w małych radach ułożenie dobrych stosunków z pozostałymi to minimum rok po powrocie.
brodesen21-09-2007 20:55:49   [#38]
... dziś mój nauczyciel informuje mnie ze chce otrzymać zaświadczenie o przysługującym mu urlopie zdrowotnym i przejść nań od października na rok. był już na nim ponad rok temu. art 73 ust 8 mówi ze mogę skierować na urlop, ale czy muszę??? nie mam nikogo na zastępstwo bo czas poszukiwania pracy się skończył!!! czy mogę odmówić dania mu tego zaświadczenia?
AnJa21-09-2007 20:57:44   [#39]
zaświadczenie zdaje się nie jest już konieczne- wystarczy, że przyniesie kwit od lekarza na druku będącym załacznikiem do rozporządzenia

i dla Ciebie jest to obligatoryjne
Jacek21-09-2007 20:58:08   [#40]
jemu zaświadczenie i Twoja zgoda potrzebna nie jest.. pojdzie do lekarza przyniesie Ci orzeczenie i urlop dac musisz.. no chyba, że sie odwołasz
fredi21-09-2007 20:58:27   [#41]
a ty sie możesz odwołać
brodesen21-09-2007 21:08:14   [#42]
...no to wyglada że mój belfer o tym nie wie, bo prawie już żąda tego zaświadczenia, ale wróce do KN art 73 ust. 8 nauczycielowi może być przyznany urlop... to dlaczego muszę mu dać obligatoryjnie????
Jacek21-09-2007 21:11:15   [#43]

Art. 73. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku, z zastrzeżeniem ust. 2.

brodesen21-09-2007 21:15:49   [#44]
pytam o ust 8 nie 1 art 73KN. moim zdaniem nie muszę go udzielać kolejny raz!
Dżoana21-09-2007 21:16:55   [#45]
Niestety musisz
Jacek21-09-2007 21:17:54   [#46]
to źle myślisz bo skoro ma prawo do urlopu to MUSISZ udzielić urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia o czym stanowi ust. 1.. nie czytaj wybiórczo tylko cały artykuł 73
AnJa21-09-2007 21:20:09   [#47]
musisz i z tego powodu, że takie skierowanie na urlop automatycznie powoduje utratę wazności zaswiadczenia lekarskiego dopuszczającego do pracy

a bez takiego zaświadczenia nie możesz dopuścić

ponieważ ma skierowanie na urlop nie możesz też zwolnic z powodu braku zdolności do pracy

cyli zwsze d... z tyłu
brodesen21-09-2007 21:27:11   [#48]
a k.... jego m.... to przecież nie fair!!!!
zaraz to znaczy że nie muszę dawac zaświadczenia tylko czekać na opinię lekarza. wtedy muszę dać urlop?
brodesen21-09-2007 21:29:22   [#49]
a poza tym po jakie czorta jest napisane w ust. 8  że mozna udzielić urlopu jeśli mówicie że go musze dać!!! coś mi tu nie pasi!!!
Jacek21-09-2007 21:34:25   [#50]
eeee.. wyluzuj... napij sie czegoś mocniejszego albo co
strony: [ 1 ][ 2 ]