Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Dodatek motywacyjny.
strony: [ 1 ]
hamster6602-03-2008 20:24:43   [#01]
Jestem nowym dyrem. Powiedzcie jak praktykujecie w swoich szkołach podział dodatku tzn. wiem że decyzja należy ostatecznie do mnie, ale czy radzicie sie np. zespołu doradczego, czy przewodniczących zespołów . Podzielcie sie swoimi doświadczeniami.
DYREK02-03-2008 20:27:28   [#02]

 Tylko dyrektor, doradza wicedyrektor.

 

hamster6602-03-2008 20:30:01   [#03]
ok a czy później informujesz kto dostał?
teka5702-03-2008 20:44:07   [#04]
kiedyś za poprzedniego dyrektora informowano ZZ i była kłótnia.Na szkoleniach wyjaśniono nam,że: ochrona danych i ZZ podpisują tylko regulamin premiowania ,a nie przyznane dodatki motywacyjne-od tego jest dyrektor.
DYREK02-03-2008 20:59:28   [#05]
Kiedy związek zawodowy może uzyskać informacje o wysokości indywidualnego wynagrodzenia pracownika?

Kiedy związek zawodowy może uzyskać informacje o wysokości indywidualnego wynagrodzenia pracownika?
PROBLEM
W zakładzie pracy, którym zarządzam, działa organizacja związkowa. Komisja zakładowa zwróciła się do mnie z prośbą o podanie wysokości wynagrodzeń trzech pracowników. Czy mogę udostępnić te dane, nie narażając się na odpowiedzialność za ujawnianie poufnych informacji?
RADA
Jeżeli pracownicy zgodzili się na sprawdzenie przez związek zawodowy wysokości swoich zarobków, to musi Pani udzielić takich informacji. Jeżeli jednak związek zawodowy nie posiada zgody pracowników, nie ma Pani obowiązku ujawniać danych o wysokości wynagrodzenia personalnie wskazanego pracownika.
UZASADNIENIE
Ustawa o związkach zawodowych uprawnia te organizacje m.in. do kontrolowania wynagrodzeń pracowników. Postanawia bowiem, że związki zawodowe sprawują kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy. Użycie w przepisach sformułowania, że pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie związku zawodowego informacji dotyczących zasad wynagradzania nie oznacza obowiązku podawania indywidualnego wynagrodzenia danego pracownika.
Zasady wynagradzania dotyczące premii, dodatków i innych składników wynagrodzeń osób zatrudnionych w firmie są jawne i zwykle ogólnie dostępne w przepisach wewnątrzzakładowych. Dostęp do nich ma nie tylko organizacja związkowa, ale również każdy pracownik.
Do podania wysokości wynagrodzenia pracownika indywidualnego (jak stwierdził Sąd Najwyższy) niezbędna jest natomiast zgoda tego pracownika. Do celów dowodowych najlepiej jest, gdy zostaje ona udzielona na piśmie. Jeśli taka sytuacja zaistnieje, pracodawca ma obowiązek poinformowania organizacji związkowej o wysokości wynagrodzenia indywidualnego pracownika.
Przykład
Pracownica podejrzewa, że pracodawca stosuje dyskryminację ze względu na płeć i lepiej wynagradza jej kolegę na tym samym stanowisku. Podejrzenie jest uzasadnione, ponieważ oboje wykonują tę samą pracę i posiadają jednakowe kwalifikacje zawodowe. W tej sytuacji interesy konkretnego pracownika zostały zagrożone w zakresie kształtowania jego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli zwróci się on do związku zawodowego o zbadanie tej kwestii lub wyrazi na to zgodę, pracodawca nie może odmówić organizacji związkowej udzielenia informacji o wysokości wynagrodzenia indywidualnego pracownika.
Informacja o zasadach wynagradzania jest zatem informacją ogólną i ogranicza się do powołania przepisów wewnątrzzakładowych. Za zgodą pracownika możliwe jest natomiast udzielenie informacji o zasadach kształtowania i wysokości wynagrodzenia indywidualnego pracownika.
Podstawa prawna:
art. 8, art. 23 ust. 1, art. 26 pkt 3 i art. 28 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (DzU z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zm.),
art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego.
Orzecznictwo uzupełniające:
1. Zawarte w art. 8, art. 23 ust. 1 i art. 26 pkt 3 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (DzU nr 55, poz. 234) uprawnienie do kontrolowania przez związki zawodowe przestrzegania prawa pracy oznacza także uprawnienie do kontrolowania wysokości wynagrodzeń pracowników; nie oznacza natomiast uprawnienia do żądania od pracodawcy udzielenia informacji o wysokości wynagrodzenia pracownika bez jego zgody.
2. Ujawnienie przez pracodawcę bez zgody pracownika wysokości jego wynagrodzenia za pracę może stanowić naruszenie dobra osobistego w rozumieniu art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego. (Uchwała SN z 16 lipca 1993 r., I PZP 28/93, OSNC 1994/1/2)
Ewa Podgórska

Źródło: www.infor.pl


Dodatek motywacyjny jest składnikiem wynagrodzenia i indywidualna jego wysokość nie może być podana do wiadomości  bez zgody pracownika.

Regulamin zawierający zapis o konieczności uzgadniania ze związkami indywidualnej wysokości tego dodatku może być uchylony przez Wojewodę w trybie nadzoru.


post został zmieniony: 02-03-2008 21:07:04
hamster6602-03-2008 21:05:33   [#06]
Nie miałam na mysli wysokości dodatku tylko imiennie kto dostał.
DYREK02-03-2008 21:10:08   [#07]

w/g mnie też nie można

ponieważ informujesz wtedy także

kto nie dostał


post został zmieniony: 02-03-2008 21:10:42
rzewa03-03-2008 07:38:30   [#08]
niekoniecznie... można im napisać, że dostali wszyscy... przecież dodatek o wysokości 0 to też dodatek ;-)))
kohanka04-03-2008 19:25:38   [#09]
Powiedzcie w takim razie co ze zz ustalać, opiniować czy omawiać przy dodatku motywacyjnym? Czy może być tak, że zz poda ewentualnie propozycje osób komu dać /zazwyczaj to tylko członkowie/ ale tylko propozycje a dyr może je uwzględnić albo też nie. O ostatecznej liście i wysokości decyduje dyr i zz nie może się czepiać że nie był przy ustalaniu wysokości?
zgredek04-03-2008 19:29:15   [#10]

nic nie ustalaj z zz-tami

nie ma do tego żadnej pp

DYREK04-03-2008 20:03:00   [#11]

"Powiedzcie w takim razie co ze zz ustalać, opiniować czy omawiać przy dodatku motywacyjnym?"

nic, dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor  (zgodnie z regulaminem OP)

 

 

 

 

kohanka04-03-2008 21:12:56   [#12]
Tak właśnie mi się zdawało z poprzednich waszych nauk, ale wiem że chociaż jedna osoba pisze odwołanie . ma 7 dni potem ja 14 i co? i nic i dalej to samo. Konkretnie u mnie bije sie o to że dostała 6% a chciała 8 bo współorganizuje chór w szkole sportowej, wspomnę chór zresztą na własna prośbę, za moją zgodą i nie przez cały semstr, to tak w skrócie. tym razem widzę u siebie lepszą pozycję jak w poprzednim sem. A w następnym dam na rok. Jedna przykrość mniej i już.
ankate04-03-2008 21:33:21   [#13]
odwołanie od zbyt niskiego jej zdaniem dodatku???? A można się od tego odwołać????
kohanka04-03-2008 21:40:24   [#14]
żenujące!!ale prawdziwe!!
DYREK04-03-2008 21:43:04   [#15]
a w Waszym regulaminie ( OP ) jest określony tryb odwoławczy ?
kohanka04-03-2008 21:50:35   [#16]

w OP nie ale w wewnętrznym tak. Właśnie taki. Ale nic z tego nie wynika i juz bo w tym miejscu juz się zatrzymuje. A odwołanie i tak do mnie więc bzdura.Najgorsze, że to takie drobiazgi, żeby jej dać musiłabym komuś zabrać albo dać więcej z własnej kieszeni.


post został zmieniony: 04-03-2008 21:51:20
DYREK04-03-2008 21:57:04   [#17]

 nie ma podstaw prawnych do opracowania wewnętrznego regulaminu (nie ma takiego regulaminu)

dyrektor przydziela dodatek motywacyjny na podstawie regulaminu OP

decyzja dotycząca wysokości przyznanego dodatku motywacyjnego nie podlega odwołaniu

 

OP (np. na wniosek ZZ, nauczyciela) może tylko sprawdzić czy dodatek został przyznany zgodnie z regulaminem

 

 

kohanka04-03-2008 22:00:37   [#18]
Dyrek znów mnie złapałeś za słowo, oczywiście że nie ma wewnętrznego regulaminu bo niby skąd ale sa wenętrzne zasady i tam to ujęte,ale to jeszcze w spadku. A właśnie powiedz czy ja muszę teraz wszystkie te wewnętrzne akty prawa że się tak wyraże robić pod swoje kopyto tzn pod swoją pieczęć?
kohanka04-03-2008 22:05:19   [#19]
czy jeżeli w wew. zasadach napisano że wysokość procentów może się kumulować np. 5% za to 4% za to 6% za to ja uważam że może nie znaczy że musi więc jesli nie kumulowałam to nie znaczy że działałam nie zgodnie z reg OP i zasadami wew. bo dla mnie MOŻE to nie MUS. Czy mi przytakniesz?
DYREK04-03-2008 22:25:22   [#20]

jest tylko i wyłącznie regulamin OP

wewnetrzne zasady, regulamin itp. nie obowiązują

funkcjonowanie ich jest niezgodne z przepisami

DYREK04-03-2008 22:49:33   [#21]
 a "wewnętrzne akty prawa" należy przejrzeć i dostosować do obecnie obowiązujących przepisów :-)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]