Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zwiększenie liczby godzin
strony: [ 1 ]
Basik23-06-2003 16:07:18   [#01]

Czy ja dobrze rozumiem, że organ prowadzący może mi dać kilka godzin/dał/, ktore przeznaczę na zwiększenie godzin obowiązkowych zajęć dla poszczególnych oddziałów i nie muszę się martwić, że oddział przekracza magiczną liczbę 31 godzin / gimnazjum/?

Ponieważ wyniki egzaminu nie są dla nas satysfakcjonujące, chce godziny samorządowe przeznaczyć nie na zajęcia pozalekcyjne, ale na poszczególne przedmioty z bloku, który marnie nam wypadł. Aneksem do projektu rzecz bym dopięła we wrześniu.

violka23-06-2003 20:05:47   [#02]
organ może dodać 3 godz. na oddział (nie pamiętam podstawy prawnej) - to Ty piszesz na co są potrzebne ( u mnie np. był to program autorski)
Leszek23-06-2003 21:56:39   [#03]

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

(Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142 i zm. Dz. U. Nr 137, poz. 1155 i zmiana z 2003 r. Nr 39, poz. 337)

§ 2.

  3. Organ prowadzący szkołę może zwiększyć liczbę godzin zajęć edukacyjnych, nie więcej jednak niż o 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału w danym roku szkolnym, a w przypadku szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich - o 6 do 10 godzin.

   

  To podstawa prawna

  Pozdrawiam

  Ewa z Rz24-06-2003 06:34:11   [#04]

  Ale...

  nie możesz przekroczyć magicznej liczby 31 godzin!

  Obowiązkowych zajęc musi być co najwyżej tyle... patrz to samo rozp. tylko nieco dalej.

  Aby to osiągnąć wystarczy pewne zajęcia umieścic jako dodatkowe (to nic, że będż na nie wszyscy chodzili :-)) np. drugi język, czy pdżwr...

  Jersz24-06-2003 07:35:24   [#05]

  Ale ...

  Jest jeszcze jeden problem. Ten drugi język to zazwyczaj zajęcia dodatkowe, które też liczą się do puli 31 godzin (religia + zajęcia obowiązkowe + zajęcia dodatkowe < = 31).
  violka24-06-2003 09:18:40   [#06]
  drugi język jako zajęcia dodatkowe i obowiązkowe jest wtedy gdy wpiszesz go do planu nauczania, zasięgnąwszy uprzednio opinii rady pedagogicznej i rady rodziców
  Basik24-06-2003 12:10:39   [#07]
  to rozporządzenie mnie z lekka denerwuje. Nic nie mogę tym dzieciom dołożyć. Jedyne - to zrezygnować z drugiego języka na rzecz dodatkowej fizyki, matematyki czy chemii.
  Jersz24-06-2003 15:52:50   [#08]

  To rozporządzenie jest po to, żeby dzieciakom nie dokładać (chodzi żeby przede wszystkim kierować się potrzebami ucznia, nie przeciążać go liczbą zajęć, równomiernie rozłożyć je w ciągu 3 lat nauki).

  Jeśli zrobimy tak jak pisze Violka to będą to zajęcia pozalekcyjne (koło zainteresowań). Wtedy będą chodzili na "język" tylko ci co chcą. Nie oceniamy, nie klasyfikujemy, nie wpisujemy tego na świadectwie.

  Basik24-06-2003 16:05:31   [#09]

  Obawiam się,że niewielu pokazałoby mi się na dodatkowym rosyjskim. A że liceum pod nosem ma też rosyjski - to ciągniemy ten język jako dodatkowy.

  A co proponujesz, aby podciągnąć fizykę (prócz zmiany samego fizyka ;-))

  violka24-06-2003 21:20:06   [#10]

  Basik

  a może daj te dodatkowe godziny na zajęcia wyrównawcze

  u mnie tak było z polskiego - w planie mieli 6 polskich, a na planie w pokoju jeden ztych polskich był jako w.w. (oczywiście na pierwszej lub ostatniej lekcji)

  chodzili wszyscy nie było problemu

  HenrykB24-06-2003 22:45:53   [#11]

  Jersz ma rację.

  Różne cudeńka się zdarzały bez tego ograniczenia.

  violka24-06-2003 22:59:03   [#12]

  Jersz

  jeśli wpiszemy do planu nauczania to uczęszczanie na te zajęcia jest obowiązkowe

  na świadectwie piszemy je w zajęciach dodatkowych, a ocena z tych zajęć nie liczy się do średniej i nie ma wpływu na promocję

  violka24-06-2003 23:00:20   [#13]
  i oczywiście wtedy wchodzą też do limitu
  Jersz25-06-2003 00:17:50   [#14]

  zajęcia wyrównawcze

  Zajęcia wyrównawcze z definicji są dla grupy uczniów, więc jeśli chodzili wszyscy to znaczy, że masz bardzo małe oddziały.

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

  w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

  § 6.

  1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne opóźnienia w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć powinna wynosić od 4 do 8 uczniów.
  violka25-06-2003 10:42:02   [#15]
  i to są te cudeńka o których pisze Henio

  UWAGA!
  Nie jesteś zalogowany!
  Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
  Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
  Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
  Logowanie i/lub zakładanie konta.

  strony: [ 1 ]