Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Uzasadnienie do aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego
strony: [ 1 ]
EPokojowa24-06-2009 15:58:32   [#01]
WITAM,
proszę spójrzcie szanowni dyrektorzy, czy to jest poprawne uzasadnienie:

UZASADNIENIE
DO AKTU NADANIA STOPNIA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Zgodnie z art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) jako nauczyciel stażysta po odbyciu pozytywnie ocenionego stażu, przystąpieniu do rozmowy i uzyskaniu zaświadczenia Nr 1/2006 o akceptacji komisji powołanej przez dyrektora ................................. w ................. spełniła Pani warunek nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Pani xxxxxxxx

• Posiada kwalifikacje określone w art.9 ust. 1 pkt1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 z późń. zmianami);

• Odbyła staż zgodnie z art.9c ust. 1 pkt1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 z późń. zmianami) zakończony pozytywna ocena dorobku zawodowego;

• Uzyskała akceptację komisji kwalifikacyjnej

• Pani xxxxx spelnia zatem warunki określone w art.9b ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela do nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.

A MOŻE TO POPRAWNIEJSZE:


UZASADNIENIE


Komisja Kwalifikacyjna powołana Postanowieniem Dyrektora Zespołu Szkół ......... w ............... do rozpatrzenia wniosku Pani .......................... oraz przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego stwierdziła , że Pani ................ spełniła wszystkie warunki niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego– zgodnie z art.9b ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 ze zmianami) tj.

1) spełniła warunek posiadania kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela – legitymuje się dyplomem ukończenia wyższych studiów magisterskich w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku Wydział Filologiczno-Historyczny na kierunku filologia w zakresie języka rosyjskiego
z językiem angielskim nr 19249 z dnia 12 lipca 2006 roku
2) spełniła warunek odbycia 9 miesięcznego stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego sporządzoną przez dyrektora szkoły w dniu 12 czerwca 2007r.
3) uzyskała akceptację Komisji Kwalifikacyjnej w dniu 30 czerwca 2009r.

Komisja Kwalifikacyjna po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym obrazującym stopień spełniania wymagań kwalifikacyjnych określonych w § 6 rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 260, poz.2593 ) wydała w dniu 30 czerwca 2009r. zaświadczenie Nr ZSSiB-145-1/2007 stwierdzające, że Pani ..................... uzyskała akceptację na stopień nauczyciela kontraktowego.

Powyższe uzasadnia wydanie aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego na podstawie art.9b ust.4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami)
Power424-06-2009 17:30:11   [#02]
weź dowolne uzasadnienie z mianowanego i przerób sobie:-)
jest
MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 260, poz.2593 )

ma być
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 XII 2004 r. (Dz.U. 2004/260/2593, 2007/214/1580) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
lub z późn.zm
EPokojowa24-06-2009 23:09:58   [#03]
Power4, dziękuje bardzo.
rzewa27-06-2009 13:51:01   [#04]
ani w treści aktu, ani w uzasadnieniu nie powinno się podawać konkretnych kwalifikacji n-la (czyli tego jakie i kiedy uzyskane posiada dyplomy) - wystarczy stwierdzenie o posiadaniu tychże wraz z przygotowaniem ped.
Ania Sz30-06-2009 10:46:48   [#05]

Ja mam takie krótkie:

1.         Posiada Pan wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie .................

2.         Odbył Pan staż zakończony pozytywną oceną dorobku zawodowego.

3.         Uzyskał Pan w dniu .................. 2009 r. akceptację Komisji Kwalifikacyjnej powołanej przez Dyrektora Zespołu Szkół .............................................

Wydaje mi się że może być.. tak?

Jacek30-06-2009 11:55:31   [#06]

a ja mam tak :-)

UZASADNIENIE

DO AKTU NADANIA STOPNIA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

 

Zgodnie z art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) jako nauczyciel stażysta po odbyciu pozytywnie ocenionego stażu, przystąpieniu do rozmowy i uzyskaniu zaświadczenia Nr 1/2009 o akceptacji komisji powołanej przez dyrektora ........................................ w .................. spełniła Pani warunek nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

 

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji

 

Ania Sz30-06-2009 12:05:47   [#07]

Ale masz ładne Jacku :-) Chyba sobie pożyczę :-)

A jak masz w nagłówku, na tej I stronie? Bo ja mam tak:

Na podstawie art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.)

 

po uzyskaniu zaświadczenia nr .............. z dnia ............ o akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej powołanej przez1) Dyrektora Zespołu Szkół .............................

 

zgredek30-06-2009 12:10:39   [#08]

bardzo mi się podoba: orzeczono jak w sentencji

;-)

Jacek30-06-2009 14:14:06   [#09]

podobnie mam Aniu tylko dodaję to co na czerwono

AKT NADANIA

STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

 

 

Na podstawie art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na wniosek złożony w dniu ............................ i uzyskaniu zaświadczenia .................z dnia .............................. o akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej powołanej przez Dyrektora ...................................... w .....................

 

Ania Sz30-06-2009 14:24:44   [#10]
Dziękuję :-) To mamy tak samo :-)))
Jacek30-06-2009 14:30:01   [#11]

inaczej jakby nie można mieć bo taki wzór jest w rozporządzeniu :-)

Ania Sz30-06-2009 14:35:53   [#12]

Prawda :-)

No i oczywiście bez pieczęci urzędowej :-)

Jacku, że tak dopytam: czy wpisujesz w tym akcie też te przypisy co są we wzorze w rozporządzeniu?


post został zmieniony: 30-06-2009 14:38:30
Jacek30-06-2009 14:58:11   [#13]
nie... po diabła?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]