Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Wydłużenie etapu edukacyjnego
strony: [ 1 ]
Luńka13-05-2011 14:33:56   [#01]

Rodzic  teraz prosi o niepromowanie ucznia klasy III sp, który uczęszczał do szkoły masowej. Uczeń  posiada orzeczenie o upośl. w st.umiarkowanym.

Dotąd wielokrotne rozmowy z rodzicem o kontynuowanie nauki przez dziecko wSOSW nie przynosiły efektów....

Teraz rodzic podjął decyzję o przenieseniu dziecka do SOSW i chciałby żeby ,,powtórzył" klasę III.

Czy można w tej sytuacji orzec wydłużenie etapu edukacyjnego?

szi13-05-2011 14:45:18   [#02]

Rozporządzenie w spr.ramowych planów nauczania 

§ 3.7. Dla uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym co najmniej o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin zajęć edukacyjnych. Decyzję o przedłużeniu uczniowi okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, nie później niż do końca lutego roku poprzedzającego ostatni rok nauki w danej szkole, na podstawie szczegółowej analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia dokonanej przez radę pedagogiczną.

Luńka13-05-2011 15:08:55   [#03]
Dzięki.Nie mogłam doszukać sie tej pp

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]