Forum OSKKO - wątek

TEMAT: wydłuzony etap nauczania
strony: [ 1 ]
basiaj07-06-2011 18:45:56   [#01]

mam  uczennicę z niedosłuchem w klasie II SP w marcu mama przyniosła orzeczenie dziecko miało zaraz zajęcia rewalidacyjne od IX dziecko będzie uczęszczć do szkoły dla dzieci niedosłyszących

mama chcę aby wydłużyc jej etap nauczania czy mogę to zrobić teraz ? wówczas nie dostaje świadectwa ,

 jak powinno wyglądac zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania

Bas07-06-2011 19:50:21   [#02]
Za późno w tym roku, termin upłynął :-) Spójrz do rozporządzenia.
basiaj07-06-2011 20:25:32   [#03]
rozporządzenie mówi że do lutego ale jeżeli jest w klasie najwyższej a ona jest w drugiej?
mikolajek07-06-2011 20:59:00   [#04]

Mam podobną sytuację w styczniu/lutym dyskutowaliśmy na RP o wydłużeniu etapu edukacyjnego dla uczennicy klasy I SP podejmując decyzję o wydłużeniu

Matka wyraziła zgodę na to wydłużenie , i co w takiej sytuacji - czy dajemy jej świadectwo na zakończenie I klasy z zapisem o wydłużeniu etapu , czy też inne zaświadczenie.

Przyznam szczerze że nie analizowałam stosownych przepisów w tym zakresie.

Nasza uczennica jest w chwili obecnej po diagnozie w PPP, i  jej II jest na pograniczu normy, kontrolne badanie za pół roku, wg. PPP powinniśmy jej również wydłużyć etap edukacyjny.

rzewa08-06-2011 00:36:50   [#05]

można wydłużyć - nie ma przeszkód - wg rozporządzenia ostatecznym terminem możliwości przedłużenia jest koniec lutego w przedostatnim roku nauki w szkole, a ostatni rok nauki w sp to klasa VI

§3. ust. 7. Dla uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym co najmniej o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin zajęć edukacyjnych. Decyzję o przedłużeniu uczniowi okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, nie później niż do końca lutego roku poprzedzającego ostatni rok nauki w danej szkole, na podstawie szczegółowej analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia dokonanej przez radę pedagogiczną.

uczeń, któremu przedłużono okres nauki na danym etapie edukacyjnym, ma inaczej rozplanowaną pracę w czasie tego etapu, więc klasyfikacja śródroczna i roczna wypada mu w innych terminach

w przypadku ucznia kl II sp najlepiej będzie sklasyfikować go teraz w czerwcu, ale jako 2 klasyfikację śródroczną, w marcu 2012 przeprowadzić zrobić klasyfikację na koniec klasy II i wydać świadectwo promocyjne, w październiku 2012 1 klasyfikację śródroczną w klasie III, a w marcu 2013 2 klas. śródroczną i w czerwcu 2013 klasyfikację na zakończenie klasy III i wydać świadectwo promocyjne razem z innymi dziećmi kończącymi klasę III.

od 1.09.2013 uczeń będzie w klasie IV i wówczas powinniście zdecydować czy i o ile przedłużanie mu następny etap edukacyjny

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]