Forum OSKKO - wątek

TEMAT: dokumenty dla kandydata na dyr
strony: [ 1 ]
DMolly21-04-2013 19:40:20   [#01]

Czy są jakieś wzory oświadczeń, które są niezbędne do konkursu na dyrektora szkoły?

Chodzi mi o oświadczenia, że:

1) przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

2) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3) kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 4) o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 roku Nr 63, poz. 425 z późn. zm.);
5) kandydat nie był karany karą dyscyplinarną (nauczycielowi ma wystawić dyrektor szkoły?);

Gdzie prosić o niektóre z nich? Czy jest jakiś czas oczekiwania na któryś z dokumentów? Przepraszam za może trywialne pytania dla większości z Was, ale póki co, nie bylam jeszcze dyrektorem... 

DMolly21-04-2013 19:57:54   [#02]

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym- adres pisze się na kopercie czy umieszcza wewnątrz? 

niby oczywiste, ale wolę mieć pewność :-)

koperek21-04-2013 20:00:30   [#03]

Na wszystkie te punkty odpowiadałam sama pisząc i podpis. Zaświadczenie o zatrudnieniu. Oświadczenie lustracyjne jeżeli jesteś urodzona przed 1975. Wzór poszukaj na stronie kuratoryjnej. Powodzenia. Adres na kopercie.


post został zmieniony: 21-04-2013 20:01:08
DMolly21-04-2013 20:24:16   [#04]

Dziękuję Ci


post został zmieniony: 21-04-2013 20:24:27
Koralik22-04-2013 13:22:00   [#05]

Oświadczenie lustracyjne - składa kandydat na dyrektora szkoły- tak mówi rozporządzenie.

Oświadczenie składa kandydat: Oświadczam, że................(tu cytujesz odpowiednie wymaganie z ogłoszenia o konkursie)  Pamiętaj o dacie i własnoręcznym podpisie.

Dla wygody pracowników organu -na kopercie z ofertą podaj również tel. kontaktowy

sylwia22-04-2013 15:18:12   [#06]

przypilnuj aby dokumenty były dokładnie takie jak w ogłoszeniu

 

dbpalka22-04-2013 20:26:15   [#07]

Czyli jak mam złożyć oświadczenie lustracyjne to razem z dokumentami w kopercie? Jestem od września p.o i takowego jeszcze nigdzie nie składałam.

dyrlo23-04-2013 08:48:21   [#08]

Oświadczenie lustracyjne składa się do Kuratorium Oświaty a do OP na konkurs składa się tylko oświadczenie, że się złożyło i kiedy się złożyło.

dbpalka23-04-2013 09:16:44   [#09]

Czyli rozumiem, że przed konkursem muszę go złożyć do kuratorium?

ReniaB23-04-2013 09:55:16   [#10]

Tak, a do konkursu napisać ,że złożyłaś

koperek23-04-2013 20:28:24   [#11]

Tak ale musisz podać datę kiedy złożyłeś, przed konkursem musisz mieć odpowiedź z Kuratorium.

DMolly23-04-2013 20:47:38   [#12]

A czy  KO obowiązuje jakiś czas na odpowiedź? 

dyrlo24-04-2013 07:55:23   [#13]

Odpowiedź z KO?

Pierwsze słyszę. No to oddać osobiście w KO i kazać sobie pieczątkę (datownik) na kopii postawić.

ReniaB24-04-2013 08:12:50   [#14]

też nie słyszałam o potrzebie odpowiedzi z KO, wystarczy oświadczenie o zlożeniu

dyrlo24-04-2013 08:15:27   [#15]

Ja nie mam z KO żadnego potwierdzenia, mam tylko dowód nadania listu poleconego z poczty. A tam przecież nie jest napisane czy ja na przykład nie wysłałam pustej koperty.

Ale nigdy nikt mnie nie ścigał, że tego oświadczenia lustracyjnego brak.


post został zmieniony: 24-04-2013 08:15:44

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]