Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Płcie na wuefie w gimnazjum
strony: [ 1 ]
Bogusław Bek03-06-2004 14:28:04   [#01]

Czy istniejące  prawo oświatowe zobowiązuje dyrektora gimnazjum do podziału płci na lekcjach wychowania fizycznego? Organ nadzorujący uważa, że taki podział jest konieczny w szkołach ponadgimnazjalnych, zaś w gimnazjum nie.

Dla przypomnienia przytaczam zapis:

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

(Dz. U. Nr 15, poz. 142 i Nr 137, poz. 1155 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 337 i Nr 116, poz. 1093)

obowiązuje od dnia 1 września 2002 r.

 

§ 6. 5. Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów,
z tym że w szkołach
ponadpodstawowych, trzyletnich liceach ogólnokształcących, trzyletnich liceach profilowanych, czteroletnich technikach i zasadniczych szkołach zawodowych - oddzielnie dla dziewcząt i chłopców; dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub, w wyjątkowych przypadkach, grup międzyklasowych.

 

W Ustawie o systemie oświaty nie ma takiego terminu jak szkoły ponadpodstawowe:

 

(Art. 9. 1. Szkoły publiczne i niepubliczne dzielą się na następujące typy:

1) sześcioletnią szkołę podstawową, w której w ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian,

2) trzyletnie gimnazjum, w którym w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin, dające możliwość dalszego kształcenia w szkołach, o których mowa w pkt 3 lit. a)-d) oraz h),

3) szkoły ponadgimnazjalne)

 

Co tym sądzicie? Czy  spotkaliście się z taką interpretacją?

Powstaje mętlik: czy gimnazjum to szkoła podstawowa czy ponadpodstawowa?

Ewa z Rz03-06-2004 14:35:49   [#02]

Gimnazjum to jak najbardziej szkoła ponadpodstawowa.

A liceum, technikum, szkoła zawodowa to szkoły ponadgimnazjalne.

:-)))

Bogusław Bek03-06-2004 14:38:12   [#03]

Ewo....

ja się tego domyślam, ale delegatura sądzi inaczej.
Ewa z Rz03-06-2004 14:46:20   [#04]

;-))

to jej wytłumacz - jak sołtys krowie na miedzy...

A poza tym co oni do tego mają - przecież nie jest zabronione rozdzielanie dz i ch na wfie. Jeśli organ to zatwierdzi to o co chodzi? Moga co najwyżej poinformować OP, że może nie zgodzic sie na podział (ich zdaniem oczywiście :-))

Moje KO zmusiło mój OP do podzielenia uczniów na wf w 21 osobowej klasie gimnazjum - właśnie dlatego, że dz. nie mogą miec wf z chłopcami.

Basik03-06-2004 14:49:25   [#05]
co kraj to obyczaj - moja delegatura KO bezwzględnie pilnowała tego podziału na płcie
Bogusław Bek03-06-2004 14:56:01   [#06]

W takim razie...

czy zapis w rozporządzeniu nie powien brzmieć:

§ 6. 5. Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów,
z tym że w gimnazjach
, trzyletnich liceach ogólnokształcących, trzyletnich liceach profilowanych, czteroletnich technikach i zasadniczych szkołach zawodowych - oddzielnie dla dziewcząt i chłopców; dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub, w wyjątkowych przypadkach, grup międzyklasowych.

 

skoro w UoSO nie przewidziano miejsca dla terminu szkoły ponadpodstawowe?

GrażynaD03-06-2004 19:46:12   [#07]

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 26 lutego 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów z tym, że w zasadniczej szkole zawodowej, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, trzyletnim liceum profilowanym, czteroletnim technikum, dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, trzyletnim technikum uzupełniającym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, szkole policealnej o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku i szkole ponadpodstawowej - oddzielnie dla dziewcząt i chłopców; dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub, w wyjątkowych przypadkach, grup międzyklasowych.";

Niestety, juz nie ma "szkół ponadpodstawowych"...

Bogusław Bek03-06-2004 20:17:06   [#08]

czyli....

w gimnazjach chłopcy razem z dziewczętami.Coraz weselej.....
Ewa z Rz03-06-2004 21:30:10   [#09]

ależ jest to dalej!

"5. Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów z tym, że w zasadniczej szkole zawodowej, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, trzyletnim liceum profilowanym, czteroletnim technikum, dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, trzyletnim technikum uzupełniającym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, szkole policealnej o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku i szkole ponadpodstawowej - oddzielnie dla dziewcząt i chłopców; dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub, w wyjątkowych przypadkach, grup międzyklasowych.";

zgredek03-06-2004 23:12:34   [#10]
a co to jest szkoła ponadpodstawowa?

nieśmiało zapytam

gdzie jest to napisane?

co się rozumie przez szkołę ponadpodstawową?
Ewa z Rz03-06-2004 23:37:58   [#11]

jak nie jest nigdzie zdefiniowane

to należy rozumieć to, zgodnie z logiką języka polskiego - taka szkoła, która jest PO szkole podstawowej -> czyli GIMNAZJUM.

może to sformułowanie bierze się stąd, że w ten sposób zostawia sie furtkę - jakby przyszło kiedyś do powstania jeszcze jednego typu szkoły bezpośrednio po sp (np. jakiejś zawodowej czt tym podobne) to nie trzebaby tego przeoisu zmieniać... ;-)))

zgredek04-06-2004 00:33:05   [#12]
nie zgodzę się - ponadpodstawowa była definiowana w poprzednim ustroju (!)szkolnym

i gimnazjum nijak tam, według mnie, nie pasuje

tam, gdzie jeszcze pojawia się ponadpodstawowa - dotyczy starego określenia - teraz nie ma takiego pjecia

ponadpodstawowe - to stary typ szkoły - na podbudowie programowej ośmioletniej (wolę - ośmioklasowej) szkoły podstawowej
zgredek04-06-2004 01:56:00   [#13]

myślę, że ta ustawa wyjaśnia:

USTAWA
z dnia 8 stycznia 1999 r.
Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego

(Dz. U. Nr 12, poz. 96, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1312 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615 i Nr 147, poz. 1644)
joszka04-06-2004 12:58:49   [#14]

W zwiazku z wątkiem "płcie na wf"

nie kłócmy się co oznacza szkoła ponadpodstawowa - od tłumaczenia jest ministerstwo - poprosmy radcę prawnego w Menisie o zdefiniowanie pojęcia
jan04-06-2004 14:35:05   [#15]

Radcę prawnego to można poprosić o opinię w tej kwestii, ale na pewno nie o zdefiniowanie pojęcia. Od definiowania pojęć to są ustawy i rozporządzenia, nie radcy prawni po fakcie.

BożenaB04-06-2004 15:54:45   [#16]

Mają płacone od wierszówki ;-)

bo mnie by wystarczyło "w szkole ponadpodstawowej" i rozumiałabym to tak jak Ewa z Rz. Liceum też jest ponadpodstawowe. I nie wiem po co ta litania szkół ponadgimnazjalnych. Jak już koniecznie wyodrębnić, to wystarczyłoby napisać "ponadgimnazjalnych". Pewnie stawka dla autora  była wg ilości użytych słów ;-))
bbasia07-06-2004 21:25:37   [#17]

Stanowisko MENiS-u

MENiS kilka miesięcy temu wyjasniło swoje stanowisko w sprawie podziałów na WF-ie.

Podział na grupy na zajęciach wychowania fizycznego bez zmian

    W związku z nieścisłymi informacjami, jakie pojawiły się ostatnio w jednej z gazet na temat podziału na grupy na zajęciach wychowania fizycznego, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu uprzejmie wyjaśnia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142) nie wprowadziło nowych zasad podziału na grupy na zajęciach wychowania fizycznego, zrównując jedynie ich liczebność we wszystkich typach szkół do 12-26 uczniów w grupie (wcześniej w szkołach ponadpodstawowych obowiązywało tworzenie grup 15-30 uczniów). Zapis § 6.5 nowego rozporządzenia mówi, że: "Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, z tym, że w szkołach ponadpodstawowych, trzyletnich liceach ogólnokształcących, trzyletnich liceach profilowanych, czteroletnich technikach i zasadniczych szkołach zawodowych - oddzielnie dla dziewcząt i chłopców (...)".

    Podobne zapisy co do zasady tworzenia grup były we wcześniejszych rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej: z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 61, poz. 626); z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowych statutów publicznej szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum oraz publicznego przedszkola (Dz. U. Nr 14, poz. 131 ze zm.) oraz w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z 15 lutego 1999 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 128 ze zm.). Z założeń reformy systemu edukacji wynikało bowiem, by o podziale na grupy na zajęciach wychowania fizycznego decydowano na poziomie szkoły. Obligatoryjny podział na grupy dziewcząt i chłopców zachowywano jedynie dla wygasających szkół ponadpodstawowych i tworzonych szkół ponadgimnazjalnych. Pisano o tym w zeszycie nr 26 z serii "Biblioteczki Reformy" - "MEN o wychowaniu fizycznym" z października 2000 r.

    Zapisy wymienionych aktów prawnych wnosiły więc obowiązek podziału na grupy na zajęciach wychowania fizycznego jedynie ze wskazaniem liczby uczniów, znosząc obowiązkowy podział ze względu na płeć w szkołach podstawowych i gimnazjach już od 1 września 1999 r. Brak zapisu o obowiązkowym podziale na grupy ze względu na płeć w szkołach podstawowych i gimnazjach nie oznacza, że nie można tego czynić. Decyzje w tej sprawie podejmowane są na poziomie szkoły, przy tworzeniu arkusza jej organizacji.

    Pragniemy zwrócić uwagę, że niektóre treści programowe, można, a nawet należałoby realizować w grupach mieszanych, jak np. ćwiczenia muzyczno-ruchowe, ćwiczenia terenowe, czy też zajęcia z zakresu sportów zimowych. Dopuszczenie takiej możliwości wynika ze zmiany koncepcji i celów wychowania fizycznego, które ma dzisiaj przede wszystkim przygotowywać do całożyciowego uczestnictwa w kulturze fizycznej, w sporcie rodzinnym, a nie być tylko preselekcją do treningu sportowego. W związku z tym może warto, by dziewczęta i chłopcy przygotowywali się do tego już na zajęciach szkolnych.

    Należy jednak przy tym uwzględniać także wskaźniki rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży oraz tradycje i przyzwyczajenia środowiskowe. Dlatego, zgodnie z rozporządzeniem, tworzenie grup na zajęciach wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i gimnazjach należy do kompetencji dyrektorów szkół, z zachowaniem jedynie wymogów co ich wielkości od 12 do 26 uczniów.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]