Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zmiana w KN
strony: [ 1 ]
Konto zapomniane21-02-2005 22:20:28   [#01]

Czy mógłby mi ktoś wyjaśnić, czy zmiana dotycząca czasowej niezdolności do pracy

182 dni dotyczyła tylko nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, a pozostali mogą dalej chorować rok?

Art. 23. 1. Stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu:

1) na wniosek nauczyciela;

2)    w razie czasowej niezdoln

ości nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni, przy czym do okresu niezdolności do pracy wlicza się również przypadające w tym okresie przerwy obejmujące dni, w których w szkole, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie odbywają się zajęcia; w szczególnie uzasadnionych wypadkach okres nieobecności w pracy może być przedłużony o kolejne 12 miesięcy, o ile nauczyciel uzyska prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, o którym mowa w przepisach dotyczących świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub zostanie mu udzielony urlop dla poratowania zdrowia;

Art. 27. 1. Rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony następuje z końcem roku szkolnego, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

2. Rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony może nastąpić w każdym czasie i bez wypowiedzenia w razie niezdolności nauczyciela do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden rok, chyba że w szczególnie uzasadnionych wypadkach lekarz leczący stwierdzi możliwość p

owrotu do pracy w zawodzie nauczyciela. W tym wypadku okres nieobecności w pracy spowodowanej chorobą może być przedłużony do dwóch lat, licząc łącznie okres niezdolności do pracy i urlopu dla poratowania zdrowia.
rzewa22-02-2005 02:33:13   [#02]

ups!

ktoś coś przeoczył...

:-((

beera22-02-2005 09:01:10   [#03]

asia

dobre pytanie na Miętne do pani Igielskiej
bogna22-02-2005 13:54:13   [#04]

upss - jest OK ;-)

art. 27

3. Do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony stosuje się również przepisy art. 23 ust. 1 pkt 3-6, ust. 2 pkt 3-6 oraz ust. 3-5.

bogna22-02-2005 14:00:53   [#05]

niezupełnie OK ;-)

przeczytałam zapisy art. 23 i 27 bez zrozumienia:-(

beera22-02-2005 15:16:19   [#06]

bogna :-))

a ja sama do siebie zatytulowałam post- to dopiero ;-)
Konto zapomniane22-02-2005 19:44:18   [#07]

nie bardzo OK

zgadzam się, że

3. Do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony stosuje się również przepisy art. 23 ust. 1 pkt 3-6, ust. 2 pkt 3-6 oraz ust. 3-5., ale te zmiany występują w art. 23 ust. 1 pkt 2, a nie w pkt 3-6

bogna22-02-2005 20:07:05   [#08]
tak emi - ja już sama siebie podsumowałam w #5 :-(((
Konto zapomniane22-02-2005 20:16:56   [#09]
bardzo mnie ta sprawa interesuje, ponieważ mam chorowitego nauczyciela kontraktowego
L Olga22-02-2005 22:09:07   [#10]

Czy ja to dobrze rozumiem, rozwiazuje umowe z nauczycielem , ktory przebywal na zwolnieniu lekarskim 182 dni? A jak potem on chce isc zaraz w ciagłości na urlop zdrowotny? To co? Rozwiązuję stosunek pracy po jego powrocie?

Ja też mam słabe rozumowanie .

Mada4522-02-2005 22:18:01   [#11]

Olga

przekracza i ulega rozwiązaniu - nie rozwiązujesz :)
bogna22-02-2005 22:27:13   [#12]
chyba, że idzie na zdrowotny albo uzyskał prawo do świadczenia rehabilitacyjnego - to nie ulega rozwiązaniu
Mada4522-02-2005 22:35:14   [#13]

jeśli nawet pójdzie na zdrowotny ale przekroczy łacznie 182 + 12 miesięcy to też ulega rozwiązaniu ..tak to rozumiem.

no i jeszcze ten warunek świadczenia rehabilitacyjnego??

Mawo22-02-2005 23:29:59   [#14]

Mada

Jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni, to stosunek pracy ulega rozwiązaniu, i wtedy nie przysługuje prawo do urlopu dla poratowania zdrowia ani do świadczenia rehabilitacyjnego.
Do LOlgi
Po 182 dniach nieobecności ma prawo do urlopu dla poratowania zdrowia i powrotu do pracy.
bogna22-02-2005 23:43:07   [#15]

mawo - wydaje mi się, ze nie masz racji

Art. 23. 1. Stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu

2)    w razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni, ...; w szczególnie uzasadnionych wypadkach okres nieobecności w pracy może być przedłużony o kolejne 12 miesięcy, o ile nauczyciel uzyska prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, ..., lub zostanie mu udzielony urlop dla poratowania zdrowia;

Mawo23-02-2005 20:47:29   [#16]

Bogna

Bogna, ja to rozumiem tak, że jeżeli okres tej niezdolności  nie przekracza 182 dni (czyli jest mniejszy lub równy 182), nauczyciel może:
- wrócić do pracy,
- skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia,
- skorzystać z prawa do świadczenia rehabilitacyjnego.
Natomiast jeżeli okres nieobecności będzie dłuższy niż 182 dni (choćby o jeden dzień), to umowa ulega z mocy prawa rozwiązaniu.
Czyli może przejść na urlop dla poratowania zdrowia dokładnie następnego dnia po upływie 182 dni, nie może zrobić tego później, bo już nie będzie pracownikiem szkoły.
bogna23-02-2005 21:13:26   [#17]
no to chyba rozumiemy tak samo :-)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]