KONGRES KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY: DYREKTORÓW SZKÓŁ, PRACOWNIKÓW ORGANÓW PROWADZĄCYCH I ORGANÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO - OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ NA POZIOMIE PAŃSTWOWYM I LOKALNYM

Pobierz harmonogram i program Kongresu w formacie PDF:
(aktualizacja 4 października 2021)

Harmonogram godzinowy wciąż ulega pewnym zmianom, dlatego prosimy go nie drukować przed Kongresem.

Tradycyjnie przygotowujemy dla Państwa kilkadziesiąt spotkań z praktykami i ekspertami, zajmiemy się bieżącymi potrzebami kadry kierowniczej i jej szkół, placówek, procedurami pracy w sytuacji epidemii, wsparciem przeciążonych pracą i zagrożeniami nauczycieli. Nie zapomnimy o szerszym spojrzeniu na edukację, o przyszłości nieprzystających do sytuacji wymagań programowych.

Na Kongres zapisało się dotąd ok. 800 osób. Przyjmujemy już tylko osoby kontaktujące się z nami indywidualnie (zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr 509 498 266 - zostały jeszcze wolne miejsca w niektórych hotelach). Wszystko wskazuje na to, że spotkanie się odbędzie, jednak musimy zastrzec, że w przypadku pojawienia się nowych ograniczeń w przeprowadzaniu imprez, o uczestnictwie osób objętych nowymi obostrzeniami, będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

 

Partnerzy Główni

Partnerzy

 


Wystawcy


Zapraszamy do relacji z wcześniejszych edycji Kongresu.
 

Kontakt z organizatorem:

tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
dyrektor: 513-057-830

noclegi na Kongresie: 509-498-266
e-mail:
oskko@oskko.edu.pl